Organisation

Kundeservice | Salg | Ring 75 16 90 31


Jette Pia Rasmussen
Salg | Region Vest
+45 3021 4160
jpr@lrt.as


Jan Hansen
Salg | Region Øst
+45 2028 2545
jha@lrt.as


Per Linde
Kundeservice
+45 7694 6479
pl@lrt.as


Claus Streit
Kundeservice
+45 2341 2063
cs@lrt.as

Administration


Lis Hilstrøm
Direktionssekretær
+45 7694 6474
lh@lrt.as


Rikke Krogh Sørensen
Bogholderi
+45 7694 6478
rks@lrt.as

 

 

Lager | Produktion | Ring 69 14 59 71


Jan Vohs
+45 6914 5971
jv@lrt.as


Michael Søndergaard
ms@lrt.as


Nicolaj Kølbæk
nk@lrt.as


Peter Clausen
pc@lrt.as

Ledelse


Niels Arne Lauridsen
Direktør | Supply Chain
+45 7694 6470
nal@lrt.as


Klaus I. Rasmussen
Salgs- og projektchef
+45 2152 2142
kir@lrt.as


Lars Frederiksen
Marketingchef | IT
+45 7694 6476
lfr@lrt.as


Claus Aalund Olsen
Økonomichef
+45 7694 6475
co@lrt.as